Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂR REA nr. 59 din 12.08.2021

pentru modificarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din  01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile  pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei  asupra persoanelor care sosesc din acestea în România și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la  clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul  prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.  43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare Hotărârea Grupului de Suport Tehnico Științific privind  Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe Teritoriul României nr. 3 din 11.08.2021,  Ținând cont de necesitatea de creare a cadrului normativ pentru asigurarea  desfășurării activităților socio-economice de pe teritoriul României inclusiv cu participarea  persoanelor care sosesc din zonele de risc epidemiologic ridicat concomitent cu  menținerea unui nivel de risc epidemiologic scăzut; 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de  urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor  de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr.  136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc  epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20  lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de  Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea  Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului  Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de  incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care  se instituie măsura carantinei. 

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 15.08.2021,  ora 00:00. 

Art.2 - Hotărârea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de  Urgență privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe  baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei  asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se  modifică după cum urmează: 

  1. Articolul 9 se abrogă. 
  2. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 91- (1) Membrii delegațiilor sportive precum și artiștii și stafful acestora, care  sosesc în România pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente  culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, din țări aflate în  zona roşie de risc epidemiologic, se exceptează de la măsura carantinei instituită conform  prevederilor prezentei hotărâri dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru  infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în ţară şi  participă doar la activităţi în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate. 

(2) Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi membrilor delegațiilor sportive  precum și artiștilor și staffului acestora, cetăţeni străini sau apatrizi, definiţi potrivit  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce sosesc în România pentru  participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de  divertisment organizate pe teritoriul național, indiferent de zona de risc epidemiologic în  care este încadrată ţara din care sosesc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT 

PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în  ţară şi participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate.

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de  Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor  acestora. 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe