Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 103 din 16.11.2021

privind stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală  de strictă necesitate, necesară în procesul de vaccinare a populației împotriva  virusului SARS-CoV-2

Distribuie pe

Având în vedere demararea procedurilor în vederea autorizării  vaccinurilor împotriva COVID-19 pentru grupele de vârstă 5-12 ani de către  Agenția Europeană a Medicamentelor, 

luând în considerare propunerea vicepreședintelui Comitetului Național  pentru Situații de Urgență, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență,  referitoare la stabilirea unei noi categorii de produse, respectiv a dispozitivelor preumplute cu adrenalină de tip „EpiPen150/Junior” de uz pediatric, formulată  pe baza solicitării transmise de președintele Comitetului Național de  Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, 

în contextul necesității extinderii campaniei de vaccinare pentru grupa  de vârstă 05-11 ani, corelat cu apariția constantă a unor cazuri noi de persoane  infectate la această grupă de vârstă, care la rândul lor pot răspândi ușor  virusul,  

în considerarea necesității de menținere a condițiilor socio – economice  necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent  cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i) din OUG. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele  măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) 

și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul  Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,  funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de  Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se aprobă stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de  urgență medicală de strictă necesitate constând în dispozitive preumplute cu  adrenalină de tip „EpiPen150Junior” de uz pediatric necesare desfășurării în  siguranță a procesului de vaccinare a populației din grupele de vârstă 5-11 ani  împotriva COVID-19, conform prevederilor anexei. 

Art.2 - Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare  achiziționării produselor prevăzute la art. 1, să fie alocate la nevoie,  Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de  Urgență, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția  Guvernului. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor  Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în  aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. Art.4 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe