Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 105 din 19.11.2021

privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării  de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  17.11.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, 

ținând cont de importanța marcării într-un cadrul adecvat a Zilei Naționale a  României și raportat la nevoia de asigurare a condițiilor necesare desfășurării  festivităților ocazionate de acest eveniment, 

luând în considerare necesitatea menținerii condițiilor socio – economice  necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu  realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență, 

în contextul necesității de asigurare a unor condiții optime de realizare a  activității didactice la nivelul localităților cu rată de incidență scăzută, localități care  de regulă au și posibilități reduse de asigurare a desfășurării procesului didactic în  mediu online, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile  art. 20 lit. l) și n) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management  al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  15/2005, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9, art. 38, art. 43, art. 44 și art. 71  din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, și ale  art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,  funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de  Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în vederea  modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de  organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de  siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2în sensul permiterii participării zilnice, cu prezență fizică la cursuri, a tuturor  antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 3/1.000 de locuitori, indiferent  de rata de vaccinare a personalului, cu respectarea tuturor normelor de prevenire  a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. 

Art.2 - (1) Se propune ca organizarea ceremoniilor oficiale dedicate  Zilei Naționale a României să fie permisă cu participarea, în zona oficială, în  municipiul București a cel mult 400 de persoane, iar în municipiile reședință de  județ a cel mult 200 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri: 

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul delimitat în care se desfășoară ceremonia;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți, acolo unde este posibil, precum și delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;

d) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

e) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară ceremonia;

f) realizarea accesului participanților conform măsurilor stabilite de instituția organizatoare, pe baza situațiilor certificate prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Se propune ca accesul populației la ceremoniile organizate în condițiile alin. (1) să fie permis cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între participanți, portul măștii de protecție și respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. 

(3) Se propune permiterea organizării și desfășurării activităților specifice  Zilei Naționale a României la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe de minim 2 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de acces și protecție sanitară stabilite de instituția organizatoare. 

(4) Se propune ca accesul la zonele oficiale organizate în cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României prevăzute la alin. (1), precum și accesul la activitățile prevăzute la alin. (3) să fie permis doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

Art.3 - (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor  sportive pe teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi  realizată, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, asigurarea unei distanțe de minimum 1  metru între persoane și purtarea măștii de protecție. 

(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

Art.4 - (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea în aer liber a  spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor  evenimente culturale să fie permisă, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu  participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu  mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măștii de protecție și asigurarea unei  suprafețe de minimum 4 mp/persoană.  

(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

Art.5 - (1) Se propune organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele  de formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și  conferințe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri  europene, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea persoanelor până la  30% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult  de 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare  persoană, purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de sănătate publică.  

(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu  virusul SARS-CoV-2. 

Art.6 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în  situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale  conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe