Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 109 din 30.11.2021

pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii cetățenilor români aflați în  Regatul Maroc, ca urmare declarării stării de urgență sanitară și a suspendării zborurilor  directe cu această țară

Distribuie pe

Având în vedere declararea stării de urgență sanitară în Regatul Maroc începând cu data  de 29 noiembrie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021 coroborată cu suspendarea tuturor  zborurilor directe cu această destinație,  

luând în considerare prezența pe teritoriul Regatului Maroc a mai multor cetățeni români care se află în imposibilitatea de repatriere și în contextul epidemiologic actual marcat de  apariția și răspândirea voii variante a virusului SARS- CoV- 2, Omnicron,  

ținând cont de dispozițiile art. 16 alin. 7) ale Deciziei nr. 1313/2013 a Parlamentului  European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii,  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și lit. g) și art. 81 din Ordonanța de  urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de  Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) și lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu  modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale  art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările  ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1– Se aprobă repatrierea cetățenilor români aflați în Regatul Maroc, inclusiv prin  activarea Mecanismul European pentru Protecție Civilă, după caz, ca urmare a suspendării  tuturor zborurilor directe cu această destinație.

Art. 2 – Pentru punerea în executare a prevederilor art. 1, se abilitează Ministerul  Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Transporturi Aeriene  Române TAROM să întreprindă măsurile din competență.  

Art. 3 – Costurile aferente desfășurării activității menționate la art. 1 și art. 2 sunt  asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin  bugetele ministerelor implicate și prin Mecanismul European pentru Protecție Civilă, după caz. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, pentru punere în aplicare, tuturor  componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.  

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Distribuie pe