Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 47 din 19.07.2021

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate și alocarea acestora unităților administrativ-teritoriale Ocoliș, Câmpeni, Sohodol și Roșia Montană din județul Alba

Distribuie pe

Având în vedere efectele fenomenelor hidrometeorologice produse în perioada 15- 16.07.2021 la nivelul unităților administrativ-teritoriale Ocoliș, Câmpeni, Sohodol și Roșia Montană, precum și solicitarea Instituției Prefectului din județul Alba referitoare la alocarea unor bunuri de strictă necesitate în vederea intervenției operative pentru înlăturarea efectelor și asigurarea condițiilor minime de trai pentru populația sinistrată de la nivelul localităților menționate,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i), și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenta,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate în vederea alocării acestora unităților administrativ-teritoriale Ocoliș, Câmpeni, Sohodol și Roșia Montană din județul Alba pentru utilizarea în procesul de înlăturare a efectelor fenomenelor hidrometeorologice produse în perioada 15-16.07.2021 și asigurarea condițiilor minime de trai pentru populația sinistrată de la nivelul localităților menționate, conform prevederilor din anexă.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe