Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 53 din 05.08.2021

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe  durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  03.08.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, 

în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de  Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.  (14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea  nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  în situații de risc epidemiologic şi biologic şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea  Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului  Național pentru Situații Speciale de Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,  pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.08.2021. Art.2 - Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 11.08.2021, în contextul  epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 - Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

AnexăDistribuie pe