Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

Hotărâre nr 57 din 07.12.2020 a CNSU

privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea ctivităților didactice în sistem online. 

Distribuie pe

Avand în vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivelul Romaniei pana la data de 07.12.2020, precum și solicitarea Ministerului Educatiei și Cercetarii înregistrata cu nr. 10723 din 07.12.2020, 


luand în considerare creșterea numarului de persoane infectate la nivel national, precum și creșterea zilnica a numarului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitara a masurilor de prevenire, interactiunea intensa și mobilitatea persoanelor, aspecte care genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ -teritoriale și a sistemului sanitar,


În conformitate cu prevederile art. 4 a/in. {1) lit. c) șid) și art. 81 din DUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare, 


În temeiul prevederilor art. 38 alin (12) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. I) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile ulterioare, Ji ale art. 2 și art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea și componenta Comitetu/ui National pentru Situatii Speciale de Urgenta, 

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta 
HOTARARE: 


Art. 1 Se aproba prelungirea suspendarii activitatilor care impun prezenta fizica a preșcolarilor și elevilor în unitatile de învatamant și continuarea activitatilor didactice în sistem on-line, pentru perioada 09.12.2020-23.12.2020. 

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducatorilor acestora. 


PREȘEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA 

PRIM-MINISTRU 

LUDOVIC ORBAN

Distribuie pe