Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTARARE nr. 63 din 31.12.2020 a CNSU

pentru suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse materiale si echipamente  sanitare necesare în procesul de vaccinare 

Distribuie pe

Avand în vedere propunerea vicepreședintelui Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, referitoare la completarea cu noi categorii de produse, materiale și echipamente sanitare, inclusiv majorarea cantitatilor initiate, bazata pe solicitarea președintelui Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, 
pentru realizarea scopului strategic asumat privind imunizarea prin vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2 și implicit asigurarea bazei materia/e necesare acestui proces, 
tinand cont de prevederile HG nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVJD-19 în Romania, cu modificarile și completarile ulterioare, 
în considerarea prevederilor art. 4 a/in. (3) și (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum și unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 20/2020, cu modificarile și completarile ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare, 
în temeiul art. 20 lit. I) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea și componenta Comitetu/ui National pentru Situatii Speciale de Urgenta, 

 

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta 
HOTARARE: 

Art. 1 Se aproba completarea stocurilor de urgenta medicala cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare in procesul de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2, conform prevederilor anexei. 

Art. 2 Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achizitionarii produselor prevazute la art. 1, sa fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor lnterne pentru lnspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, sumele necesare din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta și Oficiului National de Achizitii Centralizate, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducatorilor acestora. 

 

Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Prim Ministru

Florin-Vasile Cîțu

Distribuie pe