Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 64 din 26.08.2021

privind acordarea de asistență internațională pentru Republica Moldova cu produse medicale – teste rapide antigen COVID- 19

Distribuie pe

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății nr. 23900/19.08.2021 și a Ministerului Afacerilor Externe nr. C2-2/2675 din 03.08.2021 emisă ca urmare a vizitei ministrului afacerilor externe efectuată în Republica Moldova pe tema agendei bilaterale de cooperare,

luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul acordării asistenței internaționale Republicii Moldova formulată în conformitate cu prevederile art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă acordarea de asistență internațională pentru Republica Moldova constând în 100.000 de teste rapide antigen COVID-19.

Art.2 - Cantitățile prevăzute la art.1 sunt alocate din stocurile de urgență medicală constituite prin grija inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 11 din 2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Transportul celor 100.000 teste rapide antigen COVID- 19 către Republica Moldova se realizează de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Art. 4- Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Externe și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru punere în aplicare.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe