Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 70 din 16.09.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență  generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 15.09.2021, realizată  la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, 

în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui  nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al  Situațiilor de Urgență 

ținând cont de existența unor limitări a activităților din anumite domenii economice  cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor elemente  obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ riscul  epidemiologic al persoanelor, este necesară reglementarea condițiilor de desfășurare a  acestor activități pentru o rată de incidență mai mare decât cea prevăzută la momentul  actual, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 și art. 71 din  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor  pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din  Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările  ulterioare 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru  prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe  perioada stării de alertă, după cum urmează:

a) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea competițiilor sportive organizate în spații închise sau deschise, poate fi realizată cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți  participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi  de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție și o distanță de minimum 1 metru între spectatori; 

b) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte poate fi  realizată cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului,  doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată purtarea măștii de protecție;

c) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile mai mare de 3/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în  spații deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor  evenimente culturale poate fi realizată cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori,  doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării  infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată purtarea măștii de protecție;

d) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de evenimente  private în spații închise (nunți, botezuri), în saloane, cămine culturale, restaurante,  baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente poate fi realizată cu participarea a maximum  200 de persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de  vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,  respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată o suprafață de minimum 2 mp  pentru fiecare persoană; 

  1. e) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de cursuri de  instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor  finanțate din fonduri europene poate fi realizată cu participarea unui număr de  maximum 150 de persoane în spații închise, respectiv maximum 200 de persoane 

în spații deschise, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete  de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui  test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,  respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de  protecție și o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană; 

f) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de conferințe în  spații închise poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 150 de  persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv  persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de  protecție și o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană

g) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea de mitinguri și  demonstrații poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 100 de  persoane, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv  persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și cu respectarea următoarelor măsuri: 

1) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către  toți participanții;

2) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în  spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

3) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și  asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

4) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe  perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;  

5) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

h) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, activitatea cu publicul a  operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum  al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor  și cafenelelor, în spații închise, poate fi realizată în intervalul orar 0500-0200 până la  50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test  RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai  vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi  și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2

i) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, activitatea cu publicul a  operatorilor economici care desfășoară activități în baruri, cluburi și discoteci poate fi  realizată în intervalul orar 0500-0200 până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,  doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

j) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul  a operatorilor economici în domeniul sălilor de sport/fitness în spații închise, poate fi  realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului,  doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane  care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării  infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată o suprafață de minimum 7 mp pentru fiecare  persoană; 

k) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul  a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc poate fi realizată cu  participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi  de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2;

l) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității  operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise poate fi realizată în intervalul orar 0500-2400 până la 50% din capacitatea maximă a  spațiului, doar dacă însoțitorii copiilor sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv  persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2

m) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității cu publicul  a operatorilor economici care administrează piscine interioare poate fi realizată până la  50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test  RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai  vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi  și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2

n) În localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, desfășurarea activității operatorilor economici care administrează săli de jocuri poate fi realizată în intervalul  orar 0500-0200 până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar dacă toți  participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

Art.2 - Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru îndeplinirea  condițiilor prevăzute la art. 1 pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul  certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat de organizator prin aplicația  mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare  emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după  caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și  în limba engleză.

Art.3 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale.  

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU


Distribuie pe