Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.09.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere necesitatea de menținere a condițiilor socio – economice  necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu  realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență, 

ținând cont de existența unor limitări a activităților din anumite domenii  economice cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor  elemente obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ  riscul epidemiologic al persoanelor și fac necesară reglementarea condițiilor de  desfășurare a acestor activități pentru o rată de incidență mai mare decât cea  prevăzută la momentul actual, 

luând în considerare nevoia de reglementare unitară a pragurilor de la care se  aplică măsurile de restricționare a organizării și desfășurării anumitor activități socio economice în condiții care să permită prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, precum și nevoia de corelare a vârstei de la care este stabilită obligativitatea testării  cu reglementările similare din țările membre ale Uniunii Europene și cu vârsta de la  care este permisă vaccinarea, 

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu  modificările și completările ulterioare și ale art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G.  nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu  modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului  nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național  pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE:

Art.1 - (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20,00-5,00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepții:

a)deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru  care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care  fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau  certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 

b)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; d)deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de  persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a  călătoriei; 

e)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului,  asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru  de familie; 

(2) Măsura prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la  14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori. 

Art.2 - Se propune ca de la interdicția de circulație a persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, aplicabilă pe tot parcursul săptămânii, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, pentru intervalul orar  20,00-5,00 să se introducă o nouă excepție pentru persoanele vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei  complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul  certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Art.3 - (1) Se propune limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul  orar 5,00-18,00, pentru operatorii economici care desfășoară activități de  comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, în  localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori 

și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, pentru zilele de vineri, sâmbătă și  duminică. În intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația  cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile,  operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii  economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot  desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție  sanitară. 

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la  14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.4 - Se propune creșterea vârstei până la care copii sunt exceptați de la  obligația prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore,  necesar pentru participarea la activități unde accesul este permis sub această  condiție, de la 6 ani la 12 ani. 

Art.5 - Se propune ca în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai  mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, la nivelul  centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, zonele de servire a preparatelor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice  să fie delimitate de restul spațiului, astfel încât accesul în aceste zone să fie permis  doar pe baza certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19 sau, în cazul  persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale  ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste  certificate, în baza unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să  ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

Art.6 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale.  

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe