Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 88 din 18.10.2021

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate, în vederea organizării punctelor de triaj observațional/epidemiologic și postvaccinare

Distribuie pe

Având în vedere solicitările Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Instituției Prefectului din județele Olt și Timiș referitoare la alocarea unor construcții ușoare din elemente modulate dotate cu sisteme de  încălzire și paturi cu cazarmament complet pentru operaționalizarea unor puncte de triaj observațional/epidemiologic și postvaccinare pe teritoriul județelor Olt și Timiș, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014  privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru  Situații Speciale de Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat  a trei construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de  încălzire și câte patru paturi cu cazarmament complet fiecare, pentru  operaționalizarea unor centre de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul  Județean de Urgență Slatina, Spitalul Municipal Caracal și Spitalul Orășenesc  Corabia din județul Olt.

Art.2 -Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a  șase construcții ușoare din elemente modulate simple, pentru operaționalizarea  unor centre de triaj observațional/epidemiologic, respectiv deservirii zonelor  postvaccinare la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Spitalul  Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, respectiv  Centrelor de Vaccinare de tip drive-through Shopping City și Selgros din județul  Timiș. 

Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin  ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe