Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 92 din 23.10.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 pentru gestionarea pacienților cu forme severe sau grave de boală transferați în străinătate de statul român

Distribuie pe

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național caracterizată de  creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV 2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților  de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți care au dezvoltat  forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,  ce a impus transferul unora dintre pacienți la unități spitalicești din afara țării, 

în considerarea faptului că aceste persoane au fost transferate în  străinătate de către autoritățile române competente, neputând fi tratate în  România, este necesară susținerea repatrierii pentru a se asigura întoarcerea în  România. Cheltuielile de repatriere pentru persoanele externate presupun  asigurarea transportului către România, inclusiv în situația în care se impune ca  repatrierea acestora să fie asistată medical. 

în cazul persoanelor decedate, repatrierea presupune o serie de cheltuieli  pe care le efectuează, de regulă, operatorii economici de pompe funebre, la care  se pot adăuga și alte cheltuieli conexe care trebuie efectuate în străinătate în  scopul îndeplinirii formalităților de repatriere.  

în condițiile în care cheltuielile anterior menționate nu pot fi imputate  persoanelor transferate sau aparținătorilor, se impune crearea cadrului normativ  necesar pentru ca Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor  diplomatice și al oficiilor consulare, să fie în măsură să efectueze aceste cheltuieli. 

în ceea ce privește persoanele decedate, se impune asigurarea unui sprijin  familiei prin acordarea suportului financiar necesar constând în plata cheltuielilor  de repatriere a persoanei decedate în străinătate, respectiv pentru asigurarea  realizării de către personalul consular al misiunilor diplomatice și oficiilor  consulare al formalităților procesului de repatriere. 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), e) și i) din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din  Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și  completările ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art.1 - Se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul  misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare din străinătate, să realizeze  formalitățile consulare necesare pentru repatrierea, în România, a persoanelor  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care au făcut obiectul transferării la unități  spitalicești din străinătate pentru tratamentul infecției cu virusul menționat. 

Art.2 - Se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile  diplomatice și oficiile consulare din străinătate, să asigure, în limita fondurilor  bugetare aprobate, plata cheltuielilor de repatriere în România a persoanelor  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care au făcut obiectul transferării la unități  spitalicești din străinătate, pentru:  

- transportul persoanelor care au fost externate în urma deciziei medicale  de specialitate de la unitatea spitalicească din străinătate, inclusiv în cazul în care  se impune repatrierea asistată medical; 

- asigurarea utilităților de primă necesitate pe perioada transportului, cum  ar fi, dar fără a se limita la: hrană, îmbrăcăminte, medicamente, asistență  medicală în regim de urgență; 

- transportul în România al persoanelor decedate în străinătate; - formalitățile specifice întreprinse de către misiunile diplomatice și oficiile  consulare ale României pentru procurarea de documente, care includ, fără a se  limita la acestea, acte de stare civilă străine, traduceri, apostilare/  supralegalizare, dacă autoritățile străine competente percep anumite taxe sau  tarife, după caz.  

Art.3 - Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare prevăzute la  art. 2, să fie alocate, la nevoie, Ministerului Afacerilor Externe sumele necesare  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe