Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 94 din 25.10.2021

privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării  de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate  în data de 20.10.2021 la nivelul Președinției României, 

luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților  sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă  cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport  respirator invaziv sau neinvaziv, 

ținând cont de observațiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la  accesul în instituțiile publice al persoanelor nevaccinate sau netrecute prin boală,  precum și de alte situații similare care pot afecta funcționarea instituțiilor statului, 

raportat la necesitatea menținerii condițiilor socio – economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea  unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de  Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările  și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1) și art. 71 din Legea nr.  55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din  Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și  completările ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - (1) Se propune ca accesul în incintele operatoriilor economici care  au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale precum și benzinăriilor. Art.2 - Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în  incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor  economici cu capital public, aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării,  trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau nu prezintă rezultatul negativ al unui  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau  rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și a următoarelor categorii: a)participanții în cadrul procedurilor administrative derulate pentru motive  de ordine și siguranță publică; 

b)participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale sau administrativ-jurisdicționale; 

  1. c) persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale; d)persoanele care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea  administrării vaccinului. 

Art.3 - Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în  centrele și parcurile comerciale aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării  sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile a: 

a)persoanelor care se deplasează la serviciile publice comunitare ce funcționează în cadrul acestora dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2  nu mai vechi de 48 de ore și fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea  unui document justificativ în format letric sau electronic; 

b)persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea  administrării vaccinului și pentru care sunt stabilite culoare dedicate și controlate  de intrare, deplasare și ieșire. 

Art.4 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în  situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale  conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe