Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Ultimele informații oficiale

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 76 din 30.09.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de  COVID-19 și pentru aprobarea majorării cantităților stocurilor de urgență medicală  cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a  populației împotriva virusului SARS-CoV-2

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Grupului de Suport Tehnico-științific privind  Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României din data de 29.09.2021  referitoare la condițiile în care se poate permite participarea fizică a elevilor la cursuri,  majorarea cantităților stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și  echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva  virusului SARS-CoV-2 și stabilirea unor măsuri adaptate la contextul epidemiologic  actual și la nivelul de imunizare a populației prin vaccinare sau trecere prin boală,  

ținând cont de posibilitățile tehnico-materiale și capacitatea de utilizare a  sistemelor informatice ale elevilor și personalului didactic necesar pentru  desfășurarea activităților didactice care să permită asimilarea și aprofundarea  cunoștințelor în mediul on-line, 

luând în considerare analiza factorilor de risc privind managementul situației  de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  30.09.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, 

în contextul necesității menținerii condițiilor socio – economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea unui  nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management  al Situațiilor de Urgență, 

în considerarea prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele  măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 și art. 71  din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art.  4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și  componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările  și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - (1) Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în vederea  modificării Ordinului comun nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de  organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de  siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în  sensul: 

a) permiterii participării zilnice, cu prezență fizică la cursuri, a tuturor  antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, indiferent de rata  de incidență cumulată cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii  infecțiilor cu SARS-CoV-2;  

b) stabilirii modalităților de adoptare a deciziilor de suspendare a prezenței  fizice la cursuri, a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ,  în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă/școală; 

Art.2 - (1) Se propune utilizarea în unitățile de învățământ a testelor rapide  antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, pentru elevi și preșcolari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în scopul monitorizări permanente și  eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora concomitent cu intensificarea  acțiunilor de control desfășurate de instituțiile abilitate pentru verificarea respectării  normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. 

(2) Se abilitează Ministerul Sănătății să identifice, prin Agenția Națională a  Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, testele rapide antigen  COVID-19 din salivă, introduse pe piața Uniunii Europene cu respectarea cerințelor  de reglementare aplicabile și să comunice Oficiului Național pentru Achiziții  Centralizate aceste cerințe de reglementare, precum și cerințele minime de  performanță necesar a fi îndeplinite. 

Art.3 - (1) Se aprobă majorarea cantităților stocurilor de urgență medicală cu  produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a  populației împotriva virusului SARS-CoV-2, conform listei prevăzute în anexă. 

(2) Se propune ca pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării  produselor prevăzute la alin. (1), să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor  Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din  Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

Art.4 - (1) Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru  prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada stării de alertă, la nivelul localităților în care incidența cumulată a  cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, astfel:

a) desfășurarea competițiilor sportive organizate în spații închise sau  deschise, poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea  spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții  sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10  zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție precum și o  distanță de minimum 1 metru între spectatori;

  1. b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte poate fi realizată, doar în intervalul  orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS 

CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare  sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată purtarea măștii de protecție; 

c) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private  de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2 și sunt luate măsuri pentru purtarea măștii de protecție, asigurarea  unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu respectarea  normelor de protecție sanitară; 

d) organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, dacă toți  participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2; 

e) organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor,  concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea publicului până  la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2  și este asigurată purtarea măștii de protecție; 

f) organizarea și desfășurarea activităților recreative și sportive  desfășurate în aer liber se poate realiza, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu  participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2; 

g) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) la  interior sau exterior, poate fi realizată doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu  participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu  mai mult de 200 de persoane și doar dacă acestea sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; 

h) organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți,  inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene poate  fi realizată la interior sau exterior, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea  persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2, și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție și o suprafață de  minimum 2mp pentru fiecare persoană; 

i) organizarea de conferințe poate fi realizată la interior sau exterior, doar în  intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din  capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între  a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, și sunt  asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție și o suprafață de minimum 2mp pentru fiecare persoană; 

j) organizarea de mitinguri și demonstrații poate fi realizată, în intervalul  orar 5,00-24,00, cu un număr de participanți de maximum 100 de participanți, doar dacă sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru purtarea măștii de protecție; k) organizarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară  activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau  băuturilor alcoolice și nealcoolice, inclusiv în interiorul centrelor comerciale, precum  și la terase, poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din  capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toți  participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2; 

l) organizarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în  domeniul sălilor de sport și/sau fitness poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a  spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare  sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp  pentru fiecare persoană; 

m) organizarea activității operatorilor economici licențiați în domeniul  jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între  a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; 

n) organizarea activității operatorilor economici de administrare a piscinelor interioare poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții  sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10  zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2; 

o) organizarea activității operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți  participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2; 

p) organizarea activității operatorilor economici care administrează săli de jocuri poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toți participanții sunt  persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. 

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) sunt permise doar în localitățile unde nu  este instituită carantina zonală conform prevederilor legale. 

(3) Condițiile pentru participarea la activitățile prevăzute la alin. (1) nu se aplică  copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani. 

Art.5 - Se propune ca în toate localitățile în care incidența cumulată a  cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, să fie  instituită obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și  gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului  afacerilor interne, în toate spațiile publice închise și deschise. 

Art.6 - Se propune ca programul de lucru cu publicul al operatorilor economici  care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau  deschise, publice și/sau private în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică  sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori și pe tot parcursul săptămânii, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, să se desfășoare doar  în intervalul orar 5,00-22,00. În intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot  activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

Art.7 - Se propune exceptarea persoanelor care se află în perioada  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2  și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de  vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 de la  interdicția de circulație în afara locuinței/gospodăriei, aplicabilă în zilele de  vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20,00-5,00, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau  egală cu 7,5/1.000 de locuitori și pe tot parcursul săptămânii, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori. 

Art.8 - (1) Accesul la evenimentele sau activitățile organizate și desfășurate la  nivelul localităților în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este  mai mare de 6/1000 de locuitori în condițiile prezentei hotărâri este permis doar  persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS 

CoV-2. 

(2) Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează  prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de  operatorul economic/organizator prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul  cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și  completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea  sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a  documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în  limba engleză. 

(3) Toți operatorii economici care desfășoară activități de lucru cu publicul în  condițiile prezentei hotărâri, au obligația de a verifica la intrarea în locație, prin  personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) și de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat  este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR. 

Art.9 - Măsurile prevăzute la art. 4-7 din prezenta hotărâre produc efecte doar  în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale  conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe