Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

SINTEZĂ: Regimul carantinei și condițiile pentru intrarea în România  

Distribuie pe

SINTEZĂ: REGIMUL CARANTINEI ȘI CONDIȚIILE PENTRU INTRAREA ÎN ROMÂNIA 

Măsura de instituire a carantinei persoanelor este prevăzută în Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, articolul 5, litera d) (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225620)
 
CATEGORIILE DE PERSOANE CARE INTRĂ ÎN CARANTINĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ZILE SUNT URMĂTOARELE:
•    Persoane care sosesc în România din alte țări, indiferent dacă sunt state member UE sau state terțe, și care nu sunt vaccinate, trecute prin boală sau nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării în țară sau îmbarcarii în avion/autocar/tren;
•    Persoane care au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu virusul SARS-COV-2.
 
 
EXCEPȚII DE LA CARANTINARE
 
I. Excepții pentru persoanele care intră în România din alte state:
a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 
b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării; 
c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; 
d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; 
e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional; 
f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată; 
g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu; 
h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; 
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19; 
j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă; 
k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României; 
l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării. 

II. Excepții pentru persoanele contact direct:

Măsura carantinei instituită cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.

(https://covid19.stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-6-din-31-01-2022).