Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 1 din 05.01.2022

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate  pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de  03.01.2022, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției, 

luând în considerare propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru  organizate în data de 03.01.2022 la sediul Guvernului României sub conducerea  Primului Ministru și cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Institutului Național de  Sănătate Publică, 

ținând cont de măsurile deja întreprinse la nivel național pentru creșterea  capacității unităților sanitare în vederea acordării asistenței medicale de  specialitate pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin limitarea  internărilor și intervențiilor medicale ce nu reprezintă urgențe de sănătate și  transformarea unor unități sanitare în spitale dedicate tratamentului acestora,  

în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare  desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea  unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de  Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările  și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19,  art. 21, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit.  l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul  Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare şi ale  art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,  funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de  Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,  pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08.01.2022. Art.2 - Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul  SARS-CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 08.01.2022, în contextul  epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. Art.3 - Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.4 - Se propune ca, pentru preîntâmpinarea afectării activității  autorităților/operatorilor economici deținători de infrastructuri critice, prin acte  administrative ale conducătorilor acestora, să fie dispuse măsuri suplimentare  pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 care să vizeze testarea  săptămânală a tuturor angajaților, desfășurarea activității în schimburi sau ture  cu evitarea contactului între acestea sau utilizarea unor măști cu un grad mai  ridicat de protecție (FFP2) în zonele aglomerate. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Anexă

Distribuie pe