Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 3 din 13.01.2022

pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate la nivelul unităților de  învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19, precum și pentru scoaterea de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate în  vederea organizării activităților specifice gestionarii pandemiei de COVID-19  la nivelul unor unități sanitare

Distribuie pe

Având în vedere propunerile formulate de Ministerul Educației și  Ministerul Sănătății cu privire la măsurile necesar a fi adoptate pentru  organizarea activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în  contextul pandemiei de COVID-19, 

ținând cont de solicitările Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și ale Instituției Prefectului din județele Arad, Hunedoara, Teleorman și Timiș, referitoare la alocarea unor construcții ușoare din elemente modulate dotate cu sisteme de încălzire pentru organizarea activităților specifice gestionarii pandemiei de COVID-19 la nivelul unor unități sanitare de pe teritoriul județelor Arad, Hunedoara, Teleorman și Timiș, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. k) și l) din Ordonanța  de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management  al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din  Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și  componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în  vederea modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/01.10.2021 pentru  aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor  de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea  îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioareîn sensul prevederii următoarelor scenarii: 

a)desfășurarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul tuturor unităților  de învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare  la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19  este de cel mult 75%; 

  1. b) desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de  învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la  nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 este  mai mare de 75%; 
  2. c) reluarea cursurilor cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de  învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la  nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 a  fost mai mare de 75%, numai după ce aceasta scade sub 70% la nivel  județean; 
  3. d) instituirea, în sarcina direcțiilor județene de sănătate publică și a  municipiului București, a obligației de publicare pe site-ul propriu a ratei de ocupare a paturilor în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi,  pe baza datelor existente în platforma „Alerte MS”. La nivelul municipiului  București și județului Ilfov, se va publica rata cumulată de ocupare a paturilor pentru cele două unități administrativ-teritoriale.  
  4. e) suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru o perioadă de 10 zile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/conexe, la apariția a 3 cazuri  confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ  antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal,  profesional și postliceal. 

Art.2 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat  a patru construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de  încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsandin localitatea Dezna, județul Arad

Art.3 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat  a două construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de  încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul General CF Simeria din județul Hunedoara.

Art.4 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat  a două construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de  încălzire și fiecare dintre ele cu două paturi echipate cu cazarmament, pentru  organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul Municipal  „Caritas” Roșiori de Vede și Spitalul Județean de Urgență Alexandria din județul 

Teleorman

Art.5 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat  a trei construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de  încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la  Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj din județul Timiș

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare  prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Distribuie pe