Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.07.2021

privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României precum și analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 22.07.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în conformitate cup revederile art. 4 alin.(1) lit. c) și art.81, 20 lit. i) dinO.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 - (1) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

(2) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca activitățile culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și toți participanții sunt

(3) În condițiile stabilite la alin. (1) activitățile se pot organiza și desfășura în toate localitățile indiferent de rata cumulată a incidenței la 14 zile a cazurilor cu un număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.2 - (1) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.08.2021, cu participarea a maxim 150 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim 100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară, în intervalul orar 5,00-02,00. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

(2) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.08.2021, cu participarea a maxim 200 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim 150 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară, în intervalul orar 5,00-02,00. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

(3) Se propune organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), să fie  permisă cu un număr de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei  suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în ele/localitățile unde incidența cumulată  la 14 zile este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, în intervalul  orar 5,00-02,00 și dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de  vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2. 

(4) Se propune organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), să fie  permisă, cu un număr de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei  suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în ele/localitățile unde incidența cumulată  la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, în intervalul orar 5,00-02,00 

și dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane  care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen  rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă  

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.3 - (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea și  desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu  participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu  asigurarea unei distanțe de minim 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14  zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de  locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane  care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen  rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă  între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. (2) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea și desfășurarea  competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu participarea  spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei  distanțe de minim 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor  din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și toți participanții sunt  persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de  la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore  sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,  respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi  ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. 

(3) În condițiile stabilite la alin. (1) și (2) organizatorul poate decide organizarea  și desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea  maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

Art.4 - Începând cu data de 01.08.2021, se propune desfășurarea activităților  recreative și sportive în aer liber cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai  mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, dacă incidența cumulată la 14 zile a  cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Art.5 - Începând cu data de 01.08.2021, se propune organizarea de mitinguri  şi demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, dacă  incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 500 de persoane  dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală  cu 2/1.000 de locuitori, cu respectarea următoarelor măsuri: 

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.

Art.6 - (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea de  cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea  proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă cu participarea unui număr  de maximum 150 de persoane în interior și 200 în exterior, cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare  persoană și obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14  zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de  locuitori. 

(2) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile prevăzute la  alin. (1) să se poată desfășura cu participarea unui număr de maximum 250 de  persoane în interior și 300 în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor  din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. 

Art.7 - (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea de  conferințe în spații închise, să fie permisă cu participarea unui număr de maximum  150 de persoane în interior, cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei  suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și obligativitatea purtării măștii  de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare  de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 

(2) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile prevăzute la  alin. (1) să se poată desfășura cu participarea unui număr de maximum 300 de  persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este  mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. 

Art.8 - (1) Se propune, începând cu data de 01.08.2021, desfășurarea  activității din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri, până la 70% din capacitatea  maximă a spațiilor închise în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14  zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și până la capacitatea maximă dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor  din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. 

(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

Art.9 - Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin  ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe