Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr. 51 din 26.07.2021

pentru modificarea și completarea HCNSU 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei  țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum  și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în  România

Distribuie pe

Având în vedere necesitatea de creare a cadrului normativ pentru asigurarea desfășurării  activităților socio-economice de pe teritoriul României inclusiv cu participarea persoanelor care  sosesc din zonele de risc epidemiologic ridicat concomitent cu menținerea unui nivel de risc  epidemiologic scăzut,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,  în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind  instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale  art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management  al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările  și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind  organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE:

Art.1 - Hotărârea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență  privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se  stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care  sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2  iulie 2021, se modifică și completează după cum urmează: 

1. La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

2. La articolul 4, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

3. La articolul 5 literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

4. La articolul 9 literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

d) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, cu următorul cuprins: Art. 91(1) Membrii delegațiilor sportive care sosesc în România pentru participarea la  competiții sportive organizate pe teritoriul național, din țări aflate în zona roșie de risc epidemiologic  se exceptează de la măsura carantinei instituită conform prevederilor prezentei hotărâri, dacă  prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult  72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate. (2) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și cetățenilor străini sau apatrizi, definiți potrivit  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din delegațiile sportive ce sosesc în România  pentru participarea la competiții sportive organizate pe teritoriul național, indiferent de zona de risc  epidemiologic în care este încadrată țara din care sosesc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui  test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate. 

Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică  tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere  în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe