Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 98 din 04.11.2021

privind acceptarea donației oferită de Societatea de Administrare a  Participațiilor în Energie ce constă în măști faciale de uz medical 

Distribuie pe

Având în vedere propunerea transmisă de Societatea de Administrare a  Participațiilor în Energie S.A. referitoare la preluarea, prin donație, în cadrul  stocurilor de urgență medicală a unui număr de 90.735.850 de măști faciale de  uz medical în patru straturi, 

luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care determină supraaglomerarea unităților  sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie  intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave, 

ținând cont de nevoia acută de echipamente și materiale sanitare inclusiv  de protecție individuală care să limiteze răspândirea infecțiilor cu virusul SARS CoV-2, 

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele  măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 alin.  (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul  Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgenţă a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor  de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu  modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și 4 din Hotărârea  Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența  Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se aprobă preluarea la stocurile de urgență medicală a unui  număr de 90.735.850 de măști faciale de uz medical în patru straturi, clasa I de protecție tip II R, prin donație de la Societatea de Administrare a  Participațiilor în Energie.  

Art.2 - (1) Se abilitează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  să semneze contractul de donație cu Societatea de Administrare a  Participațiilor în Energie pentru preluarea cantității de măști faciale de uz  medical prevăzute la art. 1. 

(2) Măștile preluate la stocurile de urgență medicală conform prezentei  hotărâri se distribuie cu titlu gratuit. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare  prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. Art.4 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe