Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 99 din 05.11.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în  contextul pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Având în vedere propunerea Ministerului Educației referitoare la stabilirea  condițiilor în care este permisă participarea fizică a elevilor la cursuri, luând în considerare analiza factorilor de risc privind managementul situației de  urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 03.11.2021,  realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, 

în contextul necesității menținerii condițiilor de desfășurare a activităților didactice  care să permită asimilarea și aprofundarea cunoștințelor, concomitent cu realizarea unui  nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al  Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu  modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de  Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014  privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații  Speciale de Urgență, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalității de desfășurare a cursurilor  din cadrul unităților de învățământ la contextul epidemiologic actual, Ministerul  Educației și Ministerul Sănătății să modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de  învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioare, în sensul prevederii  următoarelor scenarii: 

a) desfășurarea cursurilor zilnice, cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de  învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60 % din personal  este vaccinat; 

b) desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de  învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60 % din personal  este vaccinat; 

c) desfășurarea cursurilor cu participarea fizică la nivelul tuturor unitățile de  învățământ special indiferent de procentul de vaccinare al personalului. 2 - Măsurile prevăzute la art. 1 produc efecte doar în situația aprobării lor  prin Ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine  și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Distribuie pe