Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

privind modificarea și completarea hotărârii nr. 111 din 06.12.2021 

pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc  în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00, precum și  pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență  cumulată

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la  clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul  prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.  43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de  Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a) art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15  alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările  ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și  completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4  din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările  ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.  111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00 publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică și se  completează după cum urmează:  

  1. Partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 3-5 și art. 7 alin. (4) și (5) din  Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea  listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc  acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care  sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora  00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei  referitoare la persoanele care sosesc în România:”. 

  1. La punctul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din  afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”. 

  1. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l) cu următorul  cuprins: 

„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în  afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau  care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează  pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,  precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR și prezintă documente doveditoare pentru infecția cu SARS 

CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu  mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc  cu mijloace proprii); 

  1. l) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de  locomotivă şi personalul feroviar.” 
  2. Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special  destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care  nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de  zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe și nu prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării  (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).” 

  1. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special  destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele  care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele  180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de  încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării  (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și pentru persoanele  vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară care sosesc din  statele terțe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu  virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei  care călătoresc cu mijloace proprii).” 

  1. La punctul 6, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din  afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.

  1. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) și m) cu  următorul cuprins: 

„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în  afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau  care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează  pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,  precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore  înaintea îmbarcării și prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu  mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc  cu mijloace proprii); 

  1. l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională  care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării și  sunt vaccinați ori au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară
  2. m) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de  locomotivă şi personalul feroviar.” 

Art.2 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de  incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în  vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se  instituie măsura carantinei. 

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora  00:00. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de  Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor  acestora. 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Anexă

Distribuie pe