Conform deciziei Autorității pentru Digitalizarea României, informațiile cu privire la incidența cazurilor de COVID-19 în România nu se publica în continuare pe platforma stirioficiale.ro odată cu ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, iar ultima actualizare a informațiilor a avut loc pe 22 iunie 2022. Arhiva datelor este în continuare disponibilă public. Conținutul acestei platforme este migrat pe covid19.stirioficiale.ro.

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr. 116 din 23.12.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență  nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00 - 8.01.2022, ora 24,00,  precum și pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de  incidență cumulată

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la  clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul  prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.  43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de  Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și  completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a) art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15  alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările  ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și  completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4  din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența  Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările  ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă nr.  111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, cu  modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:  1. La punctul 3 litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„h) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de  2,4 tone care asigură transportul de marfă;”

  1. La punctul 3, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) și n), cu  următorul cuprins: 

„m) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune,  inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada  vaccinării cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori  dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare  intrării în țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS 

CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național iar deplasarea se  realizează doar în scop profesional;” 

„n) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară,  care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către  angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional şi a echipamentelor  individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde  poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.” 

  1. La punctul 6, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul  cuprins: 

„o) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară,  care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către  angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional şi a echipamentelor  individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde  poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.” 

Art.2 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de  incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în  vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se  instituie măsura carantinei. 

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 26.12.2021, ora  00:00.  

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de  Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor  acestora. 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Anexă

Distribuie pe